Registreringsvejledninger

I forbindelse med opmåling og TV-inspektion af nye og eksisterende ledningsanlæg stiller Hedensted Spildevand A/S krav til, hvordan registreringen udføres og afleveres.

 

Herunder finder du links til de gældende registreringsvejledninger samt bilag (pdf-filer).

 

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER