Skybrud/oversvømmelse

Som grundejer har du ansvaret for at sikre din kælder mod oversvømmelser, fx skabt af opstigende spildevand fra kloakken eller indtrængende vand fra overfladen.  

Videncentret Bolius har oprettet en hjemmeside med særligt fokus på, hvordan du beskytter din bolig mod oversvømmelse. På hjemmesiden finder du en tjekliste med en række forebyggende tiltag, du kan gøre. Forebyggelse er især vigtigt, hvis dit hus befinder sig i en lavning eller på en anden vis, er udsat i tilfælde af skybrud.  


Du finder Bolius side, hvor du også kan downloade tjekliste med gode råde, på dette link: 

https://www.bolius.dk/vandetkommer 

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER