Drift 

Steen Hummelgaard
Driftschef
Kenn Panduro
Projektkoordinator
Inge Marie (Fie) Gregersen
Laborant tekniker
Tage Therkelsen
Smed
Carsten Christiansen
Smed
Peter Ravn Dahlgaard
Smed
Frank Jensen
Smed
Henning Kragh
Driftsoperatør
Flemming Søndergaard Johansen
Driftsoperatør
Rasmus Lauge
Driftsoperatør
Erik Mårtensson
TV-operatør
Poul Keller Jensen
TV-operatør
Tomas Buur
Smed
Carsten Høltzermann
Rengøring
Riitta Høltzermann
Rengøring
Jesper Kongstedt Nissen
Arbejdsmiljøleder

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER