VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Betalingsvedtægt

Betalingsvedtægter gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand.

 

Under Hedensted Spildevand hører spildevandsanlæg der afleder til Hedensted Spildevand og som ikke er private.

 

Hedensted Spildevand har ansvaret for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Hedensted Spildevand, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.

 

I områder hvor Hedensted Spildevand kloakerer, er selskabet forpligtet til at føre en stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg.

 

Særligt forurenende virksomheder bliver desuden pålagt ekstra bidrag.

 

Du kan hente gældende betalingsvedtægter her

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os