I naturen og haven

Hvordan kan du hjælpe Hedensted Spildevand med at sikre, at udledning af det rensede spildevand sker så hensigtsmæssigt som muligt.

  • Plant ikke træer og buske lige over eller ved siden af kloakken. Rødderne søger vand og kan derfor ødelægge rørene, og derved stoppe dem.
  • Dæk ikke dæksler til. Det skal være nemt, at komme til og, at rense dem.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.