VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Privatlivspolitik

Hedensted Spildevand (CVR: 32658210) er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig hvordan vi behandler dine data.

 

Kontakt oplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Ørumvej 48, 8721 Daugård

info@hspv.dk og / eller 7589 5766

 

 

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser.

 

Kunder

For at være kunde hos Hedensted Spildevand, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 

 • Navn, adresse, E-mail, forbrugssted, telefonnummer, CPR-nummer og målernummer.
 

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

 

 • Afregninger
 • Tømningsordning
 • Projektering
 • Driftsopgaver
 

Særlige personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

 

 • Afregninger
 • Tømningsordning
 • Projektering
 • Driftsopgaver
 

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

 

 • Opfyldelse af kontrakt
 

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

 

Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos Hedensted Spildevand, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, telefonnummer, mail adresse

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

 • Behandling af vores køb/ydelser
 • Administration af din relation til Hedensted Spildevand

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

 • Opfyldelse af kontrakt

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og Hedensted Spildevand sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysninger og baggrunden for opbevaring.

Typisk vil kontakt oplysninger på leverandører og samarbejdspartnere blive slettet når der ikke har været kontakt i op til 2 år.

Jobansøgere

Når vi modtager din ansøgning, vil den blive gennemlæst og behandlet efter nedenstående forskrifter.

 

Ansøgningen med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen.

 

Vi anvender desuden en ekstern rekrutteringsaktør, som også vil få adgang til ansøgning med bilag.

 

Personoplysninger som fremkommer i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet på følgende behandlingsgrundlag: Samtykke; er givet af ansøgeren i forbindelse med indlevering af CV og ansøgning. Interesse afvejning: Det er i virksomhedens og den registreredes interesse at personoplysninger bliver behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Opfyldelse af kontrakt: For at ekstern rekrutteringsaktør kan levere ydelsen som består i at finde den rette kandidat.

 

Vi gemmer din ansøgning med bilag indtil vi finder den rette kandidat, og rekrutteringsprocessen bliver afsluttet. Herefter vil din ansøgning med bilag blive slettet.

Hvis vi gerne vil gemme din ansøgning med bilag i mere end 6 måneder, kontakter vi dig for at få dit samtykke til dette.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontakt oplysninger.

 

ØVRIGE OPLYSNINGER OM BEHANDLING

Sikkerhed

Hedensted Spildevand har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvarlige sikrer sig, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt. Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 5.

 • Der anvendes sikker-login til alle enheder.
 • Der er indsat passende sikkerhedsforanstaltninger med dertilhørende politikker der sikrer forsvarlig behandling af persondata.
 •  

Videoovervågning

Som led i sikkerhedsforanstaltningerne omkring Hedensted Spildevands fysiske rammer, er der videoovervågning på området. Hedensted Spildevand vil til enhver tid sikre, at al brug af videoovervågning, vil ske i overensstemmelse med tv-overvågningsloven.

I det tilfælde, hvor videoovervågning benyttes ved vej, gade, plads eller lignende områder, som benyttes til almindelig færdsel, så vil Hedensted Spildevand registrere det i politiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM).

Alle optagelser gemmes i 30 dage, hvorefter de slettes.

 

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

 

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

 

Videregivelse af oplysninger

Der sker videregivelse af personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder SKAT og Kommune samt videregivelse til eksterne samarbejdspartnere.

Vi anvender kun Databehandlere i EU eller tredjelande som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

DINE RETTIGHEDER

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. 
 • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
 • Hvis du mener at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse ellers vil det besværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til at vi ikke kan efterkomme din rettelse. 
 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 
 • Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata. 
 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
 • Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål de er indsamlet til, eller når vi ikke har en retslig grundlag til at opbevare dem længere.
 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontakt oplysninger finder du øverst. 

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os