VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøkrav til entreprenører og rådgivere, som arbejder for os, eller på vegne af os.

 

Arbejdsmiljøfoldere som du evt. har fået udleveret, er vores grundlæggende arbejdsmiljøkrav til dig. Vi har udarbejdet specifikke foldere indeholdende de krav vi stiller til dig, når du udfører specifikt arbejde for os:

 

Under alle omstændigheder gælder, at du ALTID skal overholder gældende arbejdsmiljølovgivning, når du arbejder for os, eller på vegne af os.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os