Vand i kælderen

Hvad kan jeg gøre i forbindelse med vand i kælderen

Hvis du i forbindelse med kraftige regnskyl oplever at få vand i kælderen, er det nogle gange fordi regnen er så kraftig, at rørene i vejen ikke kan transportere vandet hurtig nok væk. Det er husejerens eget ansvar at holde kælderen fri for vand, mens alt over stueplan under normale forhold er spildevandsselskabernes forpligtelse. Denne ansvarsfordeling er generel for hele landet.

 

Vil du undgå vand i kælderen har du følgende muligheder for at minimere problemet

  1. Højvandslukke kan installeres i systemet, således at vandet ikke kan løbe ind i huset.
  2. Der kan foretages separering af spildevand og regnvand på egen grund.
  3. Spildevandspumpe monteres i kælderen.

Kontakt en autoristeret kloakmester for hjælp.

 

Det gør du, hvis der står vand i din kælder

  1. Kontakt dit forsikringsselskab
  2. Brug handsker og anden beskyttende beklædning, hvis du skal i kontakt med vandet og gå i bad bagefter
  3. Smid alle genstande ud, der har været i kontakt med vandet
  4. Brug desinficerende rengøringsmidler
  5. Kom ikke i kontakt med vandet, hvis du har nedsat immunforsvar

Det skal påpeges, at vand i kælderen ikke altid er et kloakproblem, men kan være indsivende grundvand, utætte vandrør m.v.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER