VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Reduceret vandafledningsbidrag – Trappemodel

Baggrund for trappemodellen

Siden 1. januar 2014 har spildevandsforsyningsselskaber for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår opkrævet den variable del af vandafledningsbidraget på baggrund af ændret betalingsstruktur, den såkaldte ”Trappemodel” i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse 1070 af 2. september 2013 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget

 

Regler for trappemodellen

I vejledende notat om reglerne for beregning af vandafledningsbidrag kan du læse mere om Trappemodellen. 

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding er den 15. september, hvis rabatten skal træde i kraft det efterfølgende år. Til gengæld skal man kun tilmelde sig en gang, for tilmeldingen gælder for altid. 
Tilmelding kræver CVR-nummer, ejendomsnummer, kundenummer og seneste årsforbrug af vand.

 

Tilmelding kan kun ske på http://www.trappetilmelding.dk/, her kan du også læse mere om ordningen. 

 

Hvis der er fejl i en ejendomsejers indmeldte oplysninger, f.eks. at der ikke er sammenhæng mellem kundenummer og den opgivne adresse, vil spildevandsforsyningsselskabet skulle afregne den pågældende ejendom efter trin 1. For at få afregnet spildevandsafledningsbidrag efter trappemodellen, skal du på Virk.dk afgive oplysninger om din ejendoms anvendelse til erhverv, der drives på markedsmæssige vilkår. 

 

Indfasning af trappemodellen

Taksterne skal fastsættes således, at kubikmeterprisen for trin 2 i 2018 er 20 procent lavere end prisen for trin 1, og kubikmeterprisen for trin 3 er 60 procent lavere end trin 1. Trappemodellen indfases gradvist i perioden 2014 til 2017. Procentsatsen for de enkelte år kan ses af tabellen herunder.

 

Reduktion i m3 pris for trin 2
i % af prisen for trin 1 

Reduktion i m3 pris for trin 3
i % af prisen for trin 1 

 2014 12 
 2015  8  24
 2016  12  36
 2017  16  48
 2018  20  60

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os