Hedensted Renseanlæg


Ørumvej 48, 8721 Daugård

Hedensted Renseanlæg er et højteknologisk anlæg, der opfylder kravene.
Rensning af spildevand foregår med levende organismer/bakterier, det er derfor meget vigtigt at de stoffer der kommer i kloakken, er stoffer der er biologisk nedbrydelige.

Hedensted Renseanlæg har været igennem en større udbygning. Udbygningen har været undervejs siden januar 2010 og blev afsluttet i september 2013. Formålet har været at modernisere og udvikle kloaksystemet og renseanlæggene, så de fortsat effektivt og miljøvenligt renser spildevandet - til en fornuftig pris.

Anlægsdata/Afløbskrav

Udløbsprøver

Udover vores egne analyser til kontrol af spildevandrensningen, er der krav til udtagning af prøver, der skal sendes til et akkrediteret analyse laboratorium, som kontrollerer at udløbsprøverne overholder de krav der stilles i anlæggets udledningstilladelse.