VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Hedensted Renseanlæg

Ørumvej 48, 8721 Daugård

Hedensted Renseanlæg er et højteknologisk anlæg, der opfylder kravene.
Rensning af spildevand foregår med levende organismer/bakterier, det er derfor meget vigtigt at de stoffer der kommer i kloakken, er stoffer der er biologisk nedbrydelige.

Hedensted Renseanlæg har været igennem en større udbygning. Udbygningen har været undervejs siden januar 2010 og blev afsluttet i september 2013. Formålet har været at modernisere og udvikle kloaksystemet og renseanlæggene, så de fortsat effektivt og miljøvenligt renser spildevandet – til en fornuftig pris.


Anlægsdata/Afløbskrav


Udløbsprøver

Udover vores egne analyser til kontrol af spildevandrensningen, er der krav til udtagning af prøver, der skal sendes til et akkrediteret analyse laboratorium, som kontrollerer at udløbsprøverne overholder de krav der stilles i anlæggets udledningstilladelse.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os