VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Tungt dæksel på bundfældningstank

Opkrævning af gebyr fra 1/1 2018

Er dit dæksel på din bundfældningstank registreret til at veje over 25 kg (FKS Slamson, der er entreprenør på tømningsordningen, registrerer vægten på dækslet i forbindelse med den seneste tømning) vil der fra 1/1 2018 blive opkrævet et gebyr på kr. 437,50 for tungt dæksel på din bundfældningstank.

 

Ifølge AT-Vejledning D 3.1 kræves værktøj til løft af denne type dæksel og dermed ekstra udgift i forbindelse med tømning af tanken.

 

Der er IKKE noget krav om, at tungt dæksel skal udskiftes. Grundejeren kan efter eget ønske, valg og ansvar udskifte et tungt dæksel med et lettere for at undgå meromkostninger i forbindelse med tømningen og lette entreprenørens arbejde.

 

Du kan undgå opkrævning af tillæg for tungt dæksel ved at udskifte dækslet til et dæksel med vægt under 25 kg.

 

Får du dit dæksel skiftet, vil FKSSlamson registrere dette i forbindelse med næste tømning.

 

Det står dig frit for, hvor du køber dit nye dæksel. Du kan forhøre dig i Byggemarkeder og hos Kloakmestre eller lignende eller du kan henvende dig til FKSSlamson, tlf. 25265818 eller mail mki@fksslamson.dk, for køb og levering af denne type dæksel.

 

Der vil, såfremt dækslet ikke bliver skiftet til et dæksel, der vejer under 25 kg, blive opkrævet årligt tillæg kr. 437,50 på din aconto opkrævning for 2018 (udsendes i maj 2018).

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte FKSSlamson, tlf. 25265818 eller Hedensted Spildevand A/S, tlf. 70235766 eller trix@hspv.dk.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os