Gravetilladelse

Der skal altid indhentes gravetilladelse hos vejmyndigheden i Hedensted Kommune, før der graves i og omkring alle offentlige veje, private fællesveje i byzone samt i sommerhusområder.


Du kan læse om ansøgning om tilladelse til at foretage opgravning i vejarealer på kommunale veje på virk.dk


Virk.dk

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER