VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Klageadgang

Klageadgang

Folketinget har vedtaget Forbrugerklageloven (Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager nr. 524 af 29. april 2015). Loven trådte i kraft den 1. oktober 2015. Forbrugerklageloven hører under Erhvervs- og Vækstministeriet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan vejlede om denne lov. 


Du kan som kunde indbringe klager om tvister med Hedensted Spildevand A/S til:


Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby


Klageadgangen er fastsat i Forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Hvis du som kunde indgiver en klage, er der et indledende klagegebyr på 100 kr. Klagegebyret bliver ikke betalt tilbage. Finder vi ikke en mindelig løsning ved mediation, kan du klage til Forbrugerklagenævnet. Klagegebyret er her fastsat til 400 kr. Dette beløb bliver betalt tilbage, hvis du som klager får medhold.


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser mv. for størrelsen på det omstridte beløb som betingelse for indbringelse af klager.


Læs nærmere herom på forbrug.dk

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os