VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Vand på vejen

Konstaterer du vand på vejen efter eller under et regnvejr, så er det sandsynligvis en rendestensbrønd, der trænger til at blive renset. Rendestensbrønde er oftest Hedensted Kommunes ansvar, og derfor skal du kontakte Hedensted Kommune på tlf. 7975 5000.

 

Kommer der vand op af kloakdækslerne, så er der enten kapacitetsproblemer i systemet eller sammenbrudte kloakrør. Under alle omstændigheder skal der foretages tiltag så skaderne ikke forværres. I disse tilfælde skal du kontakte Hedensted Spildevand på tlf. 7589 5766

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os