VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Udviklings- og strategiplan

Hensigten med at formulere en strategi for selskabet er, at sikre effektive præstationer i organisationen i forhold til de krav, der stilles til selskabet af det omkringværende samfund, herunder myndigheder, borgere, virksomheder og ejere.

 

Vandsektorloven ”Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold” der regulerer vandsektoren, er med til at sætte standarder og har dermed haft indflydelse på den lagte strategi.

Lovens formål indgår således, som den bærende del i den for Hedensted Spildevand A/S lagte Vision .

 

Du kan læse mere om Hedensted Spildevands udvikling og strategi  her

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os