VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Regler & retningslinjer

Hedensted Spildevand vil sikre bedst mulige arbejdsmiljøforhold for eksterne håndværkere der udfører arbejde for Hedensted Spildevand. Ved at opstille klare spilleregler på forhånd, får vi afstemt forventningerne, så både I og vi er sikre på et tilfredsstillende samarbejde. Læs Hedensted Spildevands regler og retningslinjer for eksterne håndværkere i “Plan for sikkerhed og sundhed”

 

Plan for sikkerhed og sundhed

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os