Hvornår tømmes min tank i 2023

Det er muligt at se forventet tømningstidspunkt for din adresse her

Såfremt du ønsker oplyst en mere præcis dag for tømning, kan du kontakte FKSSlamson A/S på tlf. 6342 1027 mandag – fredag mellem 8.00 og 12.00 eller via mail to@fksslamson.dk.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER