40 års jubilæum ved Hedensted Spildevand

Den 22.03.2023 fejrede vi Henning Kraghs 40-års jubilæum.

Henning startede sin erhvervskarriere på en planteskole, hvorefter han kom til vejvæsenet i den ”gamle” Hedensted Kommune på materiel gården. Herfra kom Henning langsomt ind på renseanlægsområdet og fik til opgave at passe forskellige renseanlæg, eksempelvis renseanlæggene i Ølsted og Korning herunder et trix-tank anlæg i Løsning.

 

Gennem tiden blev Korning renseanlæg det anlæg der blev Hennings domæne som han fik ansvaret for. Anlægget er dog nedlagt i dag og erstattet med en pumpestation.

 

Sidenhen (efter kommunesammenlægningen i 2007) er tilsyn med pumpestationer blevet Hennings væsentligste arbejdsområde. Her har han ansvar for, at 200 – 300 pumpestationer af den større slags, tilses og vedligeholdes i hverdagen. Det giver mange udfordringer når himmel og hav står i ét.

 

I forbindelse med fejringen blev Henning tildelt Dronningens Fortjenstmedalje af sølv, som han fik tildelt ved fejringen af sit 40- års jubilæum.

 

Begivenheden blev fejret på Hyrup Kro sammen med venner, bekendte, familie og medarbejdere fra Hedensted Spildevand.

 

Selskabet gratulerer med jubilæet.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER