Hedensted Spildevand

Hedensted Spildevand forebygger oversvømmelser og beskytter dyrebar natur.

En omfattende separatkloakering i Tørring skal give et mere robust regn- og spildevandssystem med færre oversvømmelser. Det handler også om at mindske overløb og passe på miljøet ved Gudenåens naturskønne udspring. Læs mere her:

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER