Tømningsordning

I maj måned 2023 udsendes årsafregning for 2022 og aconto 2023 for tømning af bundfældningstanke samt statsafgifter på spildevand/vand.

Betalingsfrist er 1. juni 2023.

  • Er du tilmeldt NETS (betalingsservice) vil årsafregning være medsendt som bilag til betalingsoversigten for juni måned.
  • Er du tilmeldt e-Boks, vil du modtage årsafregning i e-Boks.
  • Er du tilmeldt mail, vil du modtage årsafregning via mail.
  • Er du hverken tilmeldt NETS, e-Boks eller mail, vil du modtage årsafregning med girokort pr. post og der opkræves et faktureringsgebyr på kr. 50,00.

Tilmeld dig NETS/e-Boks/mail og undgå gebyr

Du kan tilmelde NETS via din bank eller netbank. Du kan tilmelde e-Boks på www.eBoks.dk 

Du kan få din regning pr. mail. Tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside

www.hspv.dk   – selvbetjening – min forsyning.

Varsling af tømningstidspunkt/tømningsattest

Du kan pr. SMS/e-mail modtage besked om tømningstidspunkt 1-2 uger forinden tømning samt modtage tømningsattest. For tilmelding skal du bruge den tankkode og ejerkode der står på forsiden af ​​opkrævningen.

Tilmelding til varsling af tømningstidspunkt og tømningsattest.

Yderligere oplysninger om adgangsforhold, ekstra tømning, regulativ for tømning af bundfældningstanke mm

Har du spørgsmål til tømningsordningen, kan du kontakte

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER